RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: mGluR ligandu meklējumi adamantanilurīnvielu rindā

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language mGluR ligandu meklējumi adamantanilurīnvielu rindā
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.4 Chemical sciences
Authors Zanda Bluķe
Valerjans Kauss
Marina Teus
Keywords mGluR LIGANDS, ADAMANTANES, UREAS, IMIDAZOLIDIN-2-ONES, PALLADIUM CATALYSIS, HYDROAMINATION, OXIDATIVE CARBONYLATION
Abstract Darbs veltīts mGluR ligandu meklējumiem adamantanilurīnvielu rindā. Iegūta adamantanilurīnvielu bibliotēka un atrastas sintēzes metodes 1-adamantanil-imidazolidīn-2-onu iegūšanai Pd-katalizētās iekšmolekulārās hidroaminēšanas un oksidatīvās karbonilēšanas reakcijās
Reference Bluķe Z., Kauss V., Teus M. mGluR ligandu meklējumi adamantanilurīnvielu rindā // Balticum Organicum Syntheticum, International Conference on Organic Synthesis: Program and Abstract Book, Lithuania, Viļņa, 29.June-2. July, 2008. - pp 61-61.
Full-text Full-text
ID 4034