RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: The Water Repellent Finishes for Cellulosic Textiles

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Hidrofobizējošas apretes celulozes šķiedrmateriāliem
Title in English The Water Repellent Finishes for Cellulosic Textiles
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.5 Materials engineering
Authors Ilze Baltiņa
Skaidrīte Reihmane
Keywords tekstils, kokvilna, hidrofobizācija, ūdens necaurlaidība, gaisa caurlaidība
Abstract Speciāla pielietojuma tekstilmateriāliem bieži nepieciešama ūdeni atgrūdoša nobeiguma apdare – hidrofobizācija. Hidrofobitātes iegūšanai pašlaik populārākie ir fluoru saturoši savienojumi, ko piedāvā dažādu valstu firmas, neatklājot to ķīmisko sastāvu. Nepilnīgā informācija neļauj spriest par preparātu efektivitāti salīdzinājumā vienam ar otru. Darbā izmantoti trīs fluorsaturoši hidrofobizatori, noskaidrots apretes optimālais sastāvs un uznešanas tehnoloģija kokvilnas audumam. Apretes efektivitātes novērtēšanai izmantotas slapēšanas lenķa, ūdens necaurlaidības ar penetrometru un gaisa caurlaidības noteikšanas metodes. Pētījumi liecina, ka visi izmantotie preparāti (Aquastop FCN, Hydrophobol XAN, Oleophobol CO) nodrošina auduma hidrofobitāti. Optimālā pētīto hidrofobizatoru koncentrācija ir 20 ml/l. Efektīvākais ir preparāts Oleophobol CO. Apretes sastāvs un uznešanas paņēmiens praktiski neietekmē tekstilmateriāla gaisa caurlaidību. Auduma izturēšana apretes šķīdumā nav nepieciešama.
Abstract in English Water repellency is often necessary for special use textiles and clothing. Most popular currently are fluor containing repellents witch offer several companies unfortunately without chemical composition Lack of full information not allow compare effectiveness of chemicals. Three fluor containing water repellents are used for ascertaining of optimal composition and treatment technology of cotton fabric. Contact angle measurements, water and air permeability tests are performed for comparison of finishing effectiveness. The investigations show that all used chemicals (Aquastop FCN, Hydrophobol XAN, Oleophobol CO) are good repellents for cotton textile; most effective is Oleophobol CO. The optimal concentration of investigated chemicals is 20 ml/l. The textile air permeability is not changing with water repellent finish and kind of treatment. The long lasting saturation with repellent solution is not necessary.
Reference Baltiņa, I., Reihmane, S. The Water Repellent Finishes for Cellulosic Textiles. Materials Sciences and Applied Chemistry. Vol.16, 2008, pp.18-23. ISSN 1407-7353.
Full-text Full-text
ID 4089