RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Blockage Detection in a Pipeline: a Case Study in Partial Differential Equations

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Blockage Detection in a Pipeline: a Case Study in Partial Differential Equations
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.1 Mathematics
Authors Andrejs Koliškins
Keywords Laplace transform, blockage detection
Abstract Problēma par aizsērēšanas vietas atrašanu caurulē ir aplūkota rakstā kā situācijas analīze (case study) parciālo diferenciālvienādojumu kursā. Linearizēts nestacionārs vienādojums spiediena perturbācijai ir atrisināts analītiski ar Laplasa transformācijas metodi. Rakstā ir izmantotas šādas metodes: (1) nelineāra vienādojuma linearizācija, (2) mainīgo atdalīšanas metode un robežproblēmas lineāram parciālam diferenciālvienādojumam, (3) Laplasa transformācija un rezidiju teorēma, (4) īpašvērtību aprēķināšana, (5) nelineāro vienādojumu komplekso sakņu skailtiskā aprēķināšana.
Reference Koliškins, A. Blockage Detection in a Pipeline: a Case Study in Partial Differential Equations. In: The Third International Conference on Mathematical Sciences: Book of Abstracts, United Arab Emirates, Al Ain, 3-6 March, 2008. Al Ain: UAE University, 2008, pp.23-23.
Full-text
ID 4109