RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: A First Course in Numerical Methods with „Mathematica”

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language A First Course in Numerical Methods with „Mathematica”
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.1 Mathematics
Authors Andrejs Koliškins
Keywords Mathematica, numerical methods
Abstract Rakstā ir aplūkots skaitlisko metožu kursa saturs, kura pamatā ir programma Mathematica. Ir analizētas šādas nodaļas: lineāro vienādojumu sistēmu risināšanas metodes, nelineāri vienādojumi, interpolācija un aproksimācija, skaitliskā integrēšana un diferencēšana, parasto diferenciālvienādojumu skaitliskā risināšana. Analizēti kursa mājas darbu uzdevumi.
Reference Koliškins, A. A First Course in Numerical Methods with „Mathematica”. In: Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, Austria, Vienna, 13-15 August, 2008. Vienna: WCSET Press, 2008, pp.482-485.
Full-text
ID 4114