RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Bus Bar Construction Considerations for Matrix Converters in Integrated AC Drives

Publication Type Scientific article indexed in ERIH database, in INT1 or INT2 category journals
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Bus Bar Construction Considerations for Matrix Converters in Integrated AC Drives
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Iļja Galkins
Alvis Sokolovs
Keywords bus bars, matrix converters, EMI, AC-AC converters
Abstract Šajā rakstā tiek paskaidrota kopņu kosntrukcijas pielietošana ar matricveida spēka pārveidotājiem. Tiek apskatītas vairāks kopņu konstrukcijas un izvietojuma konfigurācijas. Darba ietvaros tiek meklēts piemērotākais un ekonomiski pieņemamākais kopņu konstrukcijas un matricveida spēka pārveidotāja izvietojuma risinājums, lai veiktu detalizētu sistēmas analīzi nākotnes pētījumos.
Reference Galkins, I., Sokolovs, A. Bus Bar Construction Considerations for Matrix Converters in Integrated AC Drives. Przegląd elektrotechniczny, 2007, -, pp.108-111. ISSN 0033-2097.
ID 4118