RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Comparison of Bus Bar Constructions for Matrix Converters

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Comparison of Bus Bar Constructions for Matrix Converters
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Iļja Galkins
Alvis Sokolovs
Keywords bus bars, matrix converters, EMI
Abstract Šajā rakstā tiek apskatīti dažādas kopņu konstrukcijas pielietojumam ar matricveida pārveidotājiem, kā arī tiek apskatīti dažādi kopņu izvietojumi un formas. Šajā darbā tiek apskatītas kopņu konstrukcijas matricveida spēka pārveidotājiem, lai veiktu sīkāku to analīzi nākotnes pētījumos.
Reference Galkins, I., Sokolovs, A. Comparison of Bus Bar Constructions for Matrix Converters. In: ISIE 2007 IEEE International Symposium on Industrial Electronics, Spain, Vigo, 4-7 June, 2007. Vigo: ISIE, 2007, pp.49-49.
Full-text Full-text
ID 4119