RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Bus Bar Constructions for Matrix Converters

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Bus Bar Constructions for Matrix Converters
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Iļja Galkins
Alvis Sokolovs
Keywords Bus bars, matrix converters, AC/AC converters, integrated drives
Abstract Šajā rakstā tiek apskatīta iespēja izmantot kopņu sistēmu ar matricveida spēka pārveidotāju, kā arī to dažādai konstruktīvie risinājumi. Darbs veltīts efektīvākās kopņu konstrukcijas pētījumu aprakstam, lai veiktu sīkāku izpēti nākotnē.
Reference Galkins, I., Sokolovs, A. Bus Bar Constructions for Matrix Converters. In: 16th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics: Programme and Abstracts, Slovakia, Podbanske, 24-26 September, 2007. Podbanske: TULIP, 2007, pp.36-36.
Full-text Full-text
ID 4121