RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Ecological Situation of the Baltic Sea due to Maritime Transport Pollution

Publication Type Full-text conference paper published in other conference proceedings
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Baltijas jūras ekoloģiskais stāvoklis ūdens transporta piesārņojuma kontekstā
Title in English Ecological Situation of the Baltic Sea due to Maritime Transport Pollution
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.5 Earth science, physical geography and related Environmental sciences
Authors Jolanta Staško
Modris Drille
Ineta Rozenštrauha
Valdis Priednieks
Māris Kokmanis
Andris Unbedahts
Keywords Baltijas jūra, piesārņojums, jūras transports
Abstract Rakstā aplūkots Baltijas jūras hidroloģiskais raksturojums – lēnā ūdens apmaiņa Baltijas jūrā ir viens no cēloņiem, kāpēc šī iekšzemes jūra ir sevišķi jutīga pret piesārņojumu. Darbā analizēti ūdens transporta piesārņojuma veidi, kas būtiski ietekmē Baltijas jūras ekosistēmu: dažāda veida naftas produktu noplūdes, pretnosēdumu kuģu krāsu biocīdu ietekme uz jūras faunu un floru, kā arī ar balastūdeņiem jūrā nonākušo invazīvo sugu ietekme uz jūras barošanās ķēdi. Turpmāk apskatīti minēto problēmu risinājumi ES likumdošanas mērogā un piedāvāti autoru ieteikumi jūras ekoloģiskās situācijas kontekstā.
Abstract in English The paper presents a hydrological survey of the Baltic sea - the slow water exchange is cosidered to be one of the causes why this inland sea is so susceptible to pollution. The paper deals with different types of pollution which affect the ecosystme of the Baltic sea and are caused by marine transport e.g., various oil spills, antifouling ship paints and their adverse effect on the sea flora and fauna, invasive marine species introduced by ship ballast water and their influence on the marine food chain. The solutions to improve the Baltic sea ecology propsed by the auhos are viewed within the framework of EU legislation.
Reference Staško, J., Drille, M., Rozenštrauha, I., Priednieks, V., Kokmanis, M., Unbedahts, A. Ecological Situation of the Baltic Sea due to Maritime Transport Pollution. In: 10. starptautiskā konference „Ūdens transports un infrastruktūra”, Latvia, Rīga, 24-25 April, 2008. Rīga: Latvijas Jūras akadēmija, 2008, pp.201-206. ISSN 1691-3817.
ID 4152