RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Comparison of a Traditional Diode Photovoltaic Model and Simplified I-V Curve Based Model

Publication Type Full-text conference paper published in other conference proceedings
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Comparison of a Traditional Diode Photovoltaic Model and Simplified I-V Curve Based Model
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Lauris Bisenieks
Andrejs Stepanovs
Iļja Galkins
Keywords Saules baterija, PSpice modelēšana, paaugstinošais pārveidotājs
Abstract Rakstā ir apskatīti divi dažādi saules paneļa Pspice modeļi. Ir aprakstīti modeļu izveides paņēmieni un dots to novērtējums. Modelēsanas un eksperimentālie rezultāti ir parādīti un ir veikts to salīdzinājums.
Hyperlink: http://egdk.ttu.ee/files/kuressaare2008/73%20Bisenieks-Stepanovs-Galkin%202008.pdf 
Reference Bisenieks, L., Stepanovs, A., Galkins, I. Comparison of a Traditional Diode Photovoltaic Model and Simplified I-V Curve Based Model. In: Proceedings of the 5th International Symposium "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering", Estonia, Kuressaare, 14-19 January, 2008. Tallinn: Elektriajam, 2008, pp.73-77. ISBN 978-9985-69-046-8.
ID 4160