RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Equilibrium Depth of Scour at the Bridge Abutments

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Equilibrium Depth of Scour at the Bridge Abutments
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.1. Construction and transportation engineering
Authors Boriss Gjunsburgs
Roberts Neilands
Jeļena Govša
Keywords flow, flood, hydrograph, velocity, scour, abutment
Abstract Vietējais izskalojums pie tiltu balstiem rodas, ja palienas upes plūsma plūdu laikā tiek saspiesta ar tilta pieeju. Izskalojums var izraisīt ievērojamus tilta bojājumus, pat konstrukcijas sabrukšanu. Šajā rakstā tiek piedāvāta jauna maksimālā izskalojuma dziļuma pie tilta balsta upes palienā aprēķina metode. Ir veikta metodes analīze un ir parādītas relatīvā maksimālā izskalojuma dziļuma atkarības no galvenajiem hidrauliskajiem un upes gultnes parametriem. Relatīvais maksimālais izskalojuma dziļums ir atkarīgs no plūsmas saspiešanas, relatīvā grunts diametra un sadalījuma pa slāņiem, Froude koeficienta attiecībā pret slīpumu, relatīvā vietējā plūsmas ātruma, relatīvā ūdens dziļuma upes palienā, plūsmas kinētiskā parametra zem tilta, balsta sānu sienu slīpuma, balsta formas un plūsmas lenķa attiecībā pret balstu. Tiek piedāvāta metode tilta balsta stabilitātes noteikšanai, aprēķinot riska faktoru. Riska faktoru var aprēķināt kā attiecību starp izskalojuma dziļumu, platumu un tilpumu aprēķinātu pēc viena, diviem vai vairākiem plūdiem un izskalojuma bedres dziļuma, platuma un tilpuma maksimālām vērtībām. Pēc riska faktora lieluma var novērtēt esošā tilta balsta stabilitāti apkalpošanas perioda laikā vai arī aprēķināt balsta stabilitāti projektēšanas stadijā.
Reference Gjunsburgs, B., Neilands, R., Govša, J. Equilibrium Depth of Scour at the Bridge Abutments. Construction Science. Vol.7, 2006, pp.121-131. ISSN 1407-7329.
Full-text Full-text
ID 4196