Development and Verification of Method for Building Cooling Load Calculation for Climate Conditions
2008
Dzintars Jaunzems, Ivars Veidenbergs

Ēkas aukstuma slodzes aprēķina metodikas izstrāde un pārbaude Latvijas klimatiskajiem apstākļiem. Precīza un reāla ēkas aukstuma slodzes noteikšana konkrētos klimata apstākļos ir nozīmīga, nosakot nepieciešamos ar aukstuma iekārtām un sistēmām saistītos parametrus. Izstrādātā aukstuma slodzes aprēķinu metode ir balstīta uz standartu LVS EN 15255:2007 “Ēku energoefektivitāte. Sajūtamās telpu dzesēšanas slodzes rēķināšana. Vispārīgie kritēriji un validēšana.”, kas nosaka šīs aprēķinu metodes galvenos obligātos pieņēmumus, kritērijus un validācijas procedūras. Ar izstrādātās metodes palīdzību ēkai vai telpai var noteikt un iegūt izejas datus, kas raksturo ēkas vai telpas ikstundas maksimālo aukstuma slodzi un darba temperatūras. Aprēķinos tiek izmantoti Latvijas klimata dati (saules starojums, ārgaisa temperatūras u.c.). Aprēķinu metodikas izejas dati dod iespēju konstruēt konkrētas ēkas vai telpas aukstuma slodžu diagrammas gan diennakts, gan arī visas dzesēšanas sezonas griezumā. Izstrādātā aprēķinu metode ir aprobēta un ļauj turpmāk veikt nepieciešamos ēku vai telpu aukstuma slodzes aprēķinus, kā arī noteikt nepieciešamos dzesēšanas iekārtu un sistēmu parametrus.


Keywords
building cooling load, calculation method, cooling load curves, cooling load calculation, validation, verification

Jaunzems, D., Veidenbergs, I. Development and Verification of Method for Building Cooling Load Calculation for Climate Conditions. Environmental and Climate Technologies. Vol.1, 2008, pp.120-126. ISSN 1691-5208.

Publication language
English (en)
The Scientific Library of the Riga Technical University.
E-mail: uzzinas@rtu.lv; Phone: +371 28399196