RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Application of the Ranking Method in the Evaluation of Regional Competitiveness in Latvia

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Application of the Ranking Method in the Evaluation of Regional Competitiveness in Latvia
Field of research 5. Social sciences
Sub-field of research 5.2 Economics and Business
Authors Ilze Judrupa
Maija Šenfelde
Keywords Konkurētspēja, reģions, reģionālās konkurētspējas novērtēšana, konkurētspējas indekss
Abstract Pasaules ekonomikā notiek daudz kvalitatīvu pārmaiņu, kas saistītas ar globalizāciju, valstu nevienmērīgu attīstību, konkurences cīņas saasināšanos starp dažādām valstīm, reģioniem un uzņēmumiem. Valstu konkurētspēja ir atkarīga tieši no reģionu spējas būt konkurētspējīgiem, tāpēc reģionālās konkurētspējas novērtēšana ir svarīga zinātniskās izpētes problēma. Pētījuma mērķis ir novērtēt Latvijas 5 plānošanas reģiopnu konkurētspēju. Izmantotās pētniecības metodes ir literatūras analīze, indukcija, salīdzināšana un ranžēšana, ekspertu metode īpatsvaru noteikšanai. Latvijā konkurētspējīgākais ir Rīgas reģions, kurš ieņem primo vietu gandrīz visās rādītāju grupās 2000.-2006.gados. Rīgas reģiona pirmā vieta ir izskaidrojama ar galvaspilsētas Rīgas labajiem rādītājiem. Pēdējā vietā 2000.gadā ierindojās Latgales reģions, bet 2006.gadā pēdējā vietā konkurētspējas ziņā bija Zemgales reģions. Zemgale zaudēja savas pozīcijas dēļ cilvēkkapitāla rādītāju, sociālās sfēras un ekoloģijas rādītāju samazināšanās.
Reference Judrupa, I., Šenfelde, M. Application of the Ranking Method in the Evaluation of Regional Competitiveness in Latvia. In: 49th International Scientific Conference of Riga Technical University "The Problems of Development of National Economy and Entrepreneurship" (SCEE ’2008): Conference Proceedings, Latvia, Rīga, 13-15 October, 2008. Riga: RTU Publishing House, 2008, pp.67-67. ISBN 9789984325675.
Full-text
ID 4263