RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Evaluation of Substations’ Power Supply Reliability

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Apakšstaciju energoapgādes drošuma novērtēšana
Title in English Evaluation of Substations’ Power Supply Reliability
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Aleksandrs Ļvovs
Armands Staltmanis
Keywords Atteice, darbnespējas varbūtība, drošums, elektroapgādes pārtraukumu izmaksas
Abstract Šajā rakstā īsi aplūkota apakšstaciju elektroapgādes drošuma problēma. Darbā ir dotas galveno drošumu ietekmējošo lielumu aprēķina formulas un paskaidrots darbnespējas stāvokļa varbūtības aprēķina princips objektu dažāda veida izvietojumiem. Raksta otrajā daļā dota elektroapgādes drošuma līmeņa noteikšanas metodika par pamatu ņemot ekonomisko efektivitāti, un ir aprakstīti tādi elektroapgādes drošuma uzlabošanas paņēmieni kā kopņu sekcionēšana, automātikas pielietošana un drošākas tīkla shēmas izvēle. Raksta trešajā daļā dota darbnespējas varbūtības aprēķina metodika vienai un divām 110 kV apakšstacijas vidsprieguma sekcijām. Veicot divu sekciju darbnespējas varbūtības aprēķinu tika apskatīti divi varianti – kad sekcijas pieslēgtas vienam vai diviem dažādiem transformatoriem. Trešajā daļā tiek arī aprakstīta apakšstaciju darbnespējas varbūtības atkarība no dažādiem faktoriem – apakšstacijas izvietojuma 110 kV tīklā, apakšstaciju skaita starp barošanas centriem un no barojošo līniju garuma. Jautājums par apakšstaciju skaita un izvietojuma starp barošanas centriem ir aktuāls lielpilsētās jo apakšstaciju blīvums pilsētu rajonos ir daudz lielāks nekā lauku rajonos. Savukārt līniju garuma jautājums ir aktuāls tieši lauku rajonos, kur attālumi ir lielāki nekā pilsētās.
Abstract in English In this article is examined a question of substations` power supply reliability. The formulas of calculation of the main parameters that are used to evaluate level of reliability are given at this work. The principle of probability of disabled state calculation depending on some objects` configuration is given at this work too. At the second part of the article the principles of determination of necessary reliability level are given. These principles are based on economical criteria and reliability level is determined by minimum costs. The ways of improving of reliability level by using automatics, bus sectioning and using more reliable network constructions are given at the second part too. At the third part of article the principles of determination of probability of disabled state for one middle voltage busbar and for two middle voltage busbars are given. At this part of article dependence of probability of disabled state of whole 110 kV substation of some factors as place of substations between main substations, substations` number connected in series (with probability of transit of power) and power supply lines` length is given too. First two factors are important for substations that are located in cities because of high level of density of substation. The third factor is important for rural areas.
Reference Ļvovs, A., Staltmanis, A. Evaluation of Substations’ Power Supply Reliability. Power and Electrical Engineering. Vol.23, 2008, pp.92-98. ISSN 1407-7345.
Full-text Full-text
ID 4314