RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: The Hardwood Lignosulphonate Application for Dust Suppression

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Lapu koksnes lignosulfonātu pielietojums grunts seguma atputekļošanās procesā
Title in English The Hardwood Lignosulphonate Application for Dust Suppression
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.4 Chemical engineering
Authors Jūlija Brovkina
Galija Šuļga
Jurijs Ozoliņš
Keywords lignosulfonāts, atputekļošana, saistvielas
Abstract Pasaulē viena no lielākam problēmām ir ceļu putekļi, kas rodas vietās, kur notiek transportlīdzekļu intensīva kustība. Ceļa segumam jābūt ar pareizu šķērsprofilu, līdzenam, gruntij jābūt ar labu granulometriju un mitrai. Viena no metodēm grunts nostiprināšanas un putekļa daudzuma samazināšanas procesā ir grunts virsmas nostiprināšana. Mūsdienās, grunts virsmas nostiprināšanai ir ieteicams pielietot ķīmiskās metodes, kas balstās uz putekļu nomākšanu dispērsu daļīņu un ķīmiskā reaģenta saistīšanās rezultātā.
Abstract in English Dust suppression is an important widespread problem for people and animals, who live close to unsealed roads, mining, thermal power plants, eroded soil areas, etc. The dust produced by these objects has a lot of the negative effects on environment, including contamination of air and water, which causing health problems for earth inhabitants. When a surface of a dust-laden object dries out, the adhesiveness between its particles is reduced. The fine particles blows away and give rise to dust. For the dust suppression, chemical suppressants are used.
Reference Brovkina, J., Šuļga, G., Ozoliņš, J. The Hardwood Lignosulphonate Application for Dust Suppression. In: 49. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli II, Latvia, Rīga, 17-18 April, 2008. Rīga: RTU Izdevniecība, 2008, pp.155-156.
Full-text Full-text
ID 4361