RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Development of Porous Bioceramics

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Development of Porous Bioceramics
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.4 Chemical engineering
Authors Jānis Ločs
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Rita Seržāne
Zilgma Irbe
Keywords poraina biokeramika, biokeramika, kalcija fosfāti, silīcija karbīds
Abstract Šajā darbā aprakstītas vairākas porainas biokeramikas izgatavošanas tehnoloģijas, kas tiek attīstītas RTU Biomateriālu inovāciju un attīstības centrā: (1) makroporaina hidroksiapatīta un hidroksiapatīta-trikalcija fosfāta keramika, (2)hidroksiapatīta-trikalcija fosfāta keramika, iegūta kā izejvielas izmantojot hidroksiapatītu un kalcija metafosfāta stiklu, (3) poraina silīcija karbīda keramika izmantojot koka prekursorus, (4) kā arī iespēju izmantot porainu kalcija fosfāta keramiku zāļu deponēšanai izpēte.
Reference Ločs, J., Bērziņa-Cimdiņa, L., Seržāne, R., Irbe, Z. Development of Porous Bioceramics. In: 7th ScanBalt Forum and Biomaterials Days 2008: Program and Abstract Book, Lithuania, Vilnius, 24-26 September, 2008. Vilnius: "Multiideja" UAB, 2008, pp.45-45.
Full-text Full-text
ID 4436