RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Illite Polytypes Studies in Glacigenic Sediments

Publication Type Article in a collection of scientific publications or a chapter in a monograph with ISBN or ISSN
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Illīta politipu pētījumi glacigēnos nogulumos
Title in English Illite Polytypes Studies in Glacigenic Sediments
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.5 Earth science, physical geography and related Environmental sciences
Authors Līga Bērziņa-Cimdiņa
Agnese Stunda Zujeva
Ilze Lūse
Valdis Segliņš
Keywords illite, polytype, glacigenic sediments
Abstract ar rentgenpulverdifrakciju tika pētītas Ulmales un Kupravas atradņu illīta minerālās formas frakcijai <1mkm. Paraugi tika frakcionēti bez ķīmiskas apstrādes. Veikta politipiem raksturīgo maksimumu analīze difraktogrammā.
Abstract in English ar rentgenpulverdifrakciju tika pētītas Ulmales un Kupravas atradņu illīta minerālās formas frakcijai <1mkm. Paraugi tika frakcionēti bez ķīmiskas apstrādes. Veikta politipiem raksturīgo maksimumu analīze difraktogrammā.
Hyperlink: http://llufb.llu.lv/proceedings/n21/LLU-raksti-nr21.pdf#page=108 
Reference Bērziņa-Cimdiņa, L., Stunda-Zujeva, A., Lūse, I., Segliņš, V. Illite Polytypes Studies in Glacigenic Sediments. In: Latvijas Lauksaimniecības universitātes raksti. Nr.21. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2008, pp.106-115. ISSN 1407-4427.
ID 4567