RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Implementing of Modeling Methods and Game Approach in Continuing Education Design

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Implementing of Modeling Methods and Game Approach in Continuing Education Design
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Mārīte Kirikova
Ginta Majore
Dzintars Tomsons
Keywords Modelling process, modelling methods, vocational education, gaming approach
Abstract Sakarā ar straujo tehnoloģiju attīstību, visās nozarēs pieaug pieprasījums pēc jaunām specifiskām zināšanām un prasmēm, kuras ir nepieciešams nepārtraukti pilnveidot. Šī iemesla dēļ, aizvien lielāku nozīmi izglītībā ieņem tālākizglītība un mūžizglītība. Atšķirībā no tradicionālās izglītības kursiem, tālākizglītības kursu izstrādē daudz lielākā mērā ir jāņem vērā tādi faktori kā: iepriekšējā izglītība, tirgus pieprasījums, kursa izstrādes un realizācijas automatizācija, kursa individualizācijas iespējas, mācību objektu atkārtotas izmantošanas iespējas, izglītības un profesionālo standartu saskaņotība ar tehnoloģiju iespējām. Šajā rakstā ir izpētītas modelēšanas metodes, kas ļauj atspoguļot augstākminētos faktorus un to savstarpējo saistību. Šīs modelēšanas metodes tiek izmantotas, lai izstrādātu vadlīnijas tirgus prasībām atbilstošu profesionālo prasmju iegūšanai, izmantojot spēļu pieeju. Spēļu pieeja apmācībā dod iespēju iegūt prasmes, kuras ne vienmēr ir precīzi definējamas. Modelēšanas metožu izmantošana tālākizglītības kursu izstrādē dod iespēju dinamiski pielāgot kursa saturu atbilstoši nozarē nepieciešamajām specifiskajām zināšanām un prasmēm
Reference Kirikova, M., Majore, G., Tomsons, D. Implementing of Modeling Methods and Game Approach in Continuing Education Design. Applied computer systems. Vol.30, 2007, pp.66-75. ISSN 1407-7493.
Full-text Full-text
ID 4699