RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Reactivity of Nanopowders

Publication Type Full-text conference paper published in other conference proceedings
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Nanopulveru reakcijas spējas
Title in English Reactivity of Nanopowders
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.4 Chemical sciences
Authors Daina Vempere
Olita Medne
Konstantīns Knaubs
Keywords nanodaļiņas, dispersija
Abstract Par nanodaļiņu reakcijas spēju ir ļoti maz informācijas. Darbā tika apkopoti materiāli par nanodaļiņu izmēra noteikšanas metodēm, nanodaļiņu izmēru sasniegšanas paņēmieniem, pielietošanu un priekšrocībām.
Abstract in English Information about reactivity of the nanoparticles are limited. There were aggregate information abaut methods for size of the nanoparticle measurement, reaching size of the nanoparticles, aplications and advantages.
Reference Vempere, D., Medne, O., Knaubs, K. Reactivity of Nanopowders. In: 48. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvia, Rīga, 25-26 April, 2007. Rīga: RTU Izdevniecība, 2007, pp.159-159.
ID 4724