RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: ASP.NET AJAX Arhitektūras analīze

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language ASP.NET AJAX Arhitektūras analīze
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Andrejs Lesovskis
Keywords ASP.NET AJAX, framework, architecture, client, server
Abstract Ajax (Asynchronous JavaScript and XML), jeb AJAX, ir savstarpēji saistīto tīmekļa izstrādes tehnoloģiju apvienojums, kuru izmanto interaktīvo tīmekļa lietojumprogrammu un bagāto Internet lietotņu izveidošanai. AJAX piedāvā izstrādātājiem iespējas izveidot interaktīvu un draudzīgu lietotāja interfeisu un palīdz atvieglot lietotājiem tīmekļa resursu izmantošanu bez nepieciešamības instalēt papildus programmatūru. ASP.NET AJAX, agrāk zināms ar nosaukumu Atlas, ir Microsoft izstrādātā ASP.NET papildinājumu kopa, kas ļauj izmantot ASP.NET iespējas AJAX programmās. ASP.NET AJAX piedāvā izstrādātājiem iespēju izmantot klientcentrisku vai servercentrisku izstrādes modeli, kas ļauj noteikt, kur atradīsies un izpildīsies lielāka programmatūras koda daļa. Tas ļauj izvēlēties izstrādes pieeju, kas ir piemērotāka konkrētam uzdevumam un var efektīvāk sadalīt noslodzi uz serveri un klientu un optimizēt tīkla izmantošanu. Šī raksta mērķis ir izpētīt AJAX un ASP.NET AJAX arhitektūras. Tiek analizētas tādas tēmas kā AJAX un ASP.NET AJAX arhitektūras, klienta un servera ietvari, klientcentrisks un servercentrisks izstrādes modeli.
Reference Lesovskis, A. ASP.NET AJAX Arhitektūras analīze. Applied computer systems. Vol.38, 2009, pp.209-217. ISSN 1407-7493.
Full-text Full-text
ID 4761