The Power Control of the Multipole Double Fed Induction Wind Generator
2008
Guntis Diļevs, Edgars Jākobsons

Šajā publikācijā ir aplūkota daudzpolu asinhronās mašīnas praktiskais pielietojums vidējas un mazas jaudas vēja elektroiekārtās. Šādu daudzpolu ģeneratoru ir jākonstruē tā, lai tam gan primārais, gan arī sekundārais tinums atrastos uz statora, rotoram ir zobota konstrukcija un tas ir beztinumiem. Visvienkāršākais risinājums šādai konstrukcijai ir ar vienfāžu sekundāro tinumu, kas nodrošina veinkāršu un efektīvu ģeneratora vadību. Sekundārā tinuma priekšrocība ir tā, ka ar to iespējams palielināt izejas jaudu virs nominālās vērtības. Jaudas plūsmu šim ģeneratoram var sadlīt divās daļās – jauda, ko rada primārais tinums un jauda, ko rada sekundārais timums. Primārā tinuma radītā jauda tiek bez īpašiem pusvadītāju pārveidotājiem dzīta kopējā tīklā, savukārt sekundārā jauda, kurai ir mainīgs spriegums un frekvence, var tikt nodota tikai primitīvai no frkevences neatkarīgai aktīvia slodzei. Sekundārās slodzes pretestībai ir jāmainās proporcionāli ģeneratora rotācijas frekvencei – sekundārajam spriegumam pieaugot ir jāpieaug arī slodzes pretestībai. Pats galvenais nosacījums, komutējot sekundāro slodzi, ir saglabāt sekundārās strāvas vērtību tuvu nominālajai un nepieļaut režīmu, kad strāva sekundārajā tinumā daudzkārt pārsniedz nominālo.


Keywords
direct drive, double fed, induction generator, multipole

Diļevs, G., Jākobsons, E. The Power Control of the Multipole Double Fed Induction Wind Generator. Power and Electrical Engineering. Vol.23, 2008, pp.111-116. ISSN 1407-7345.

Publication language
English (en)
The Scientific Library of the Riga Technical University.
E-mail: uzzinas@rtu.lv; Phone: +371 28399196