RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Forty Years of Software Reuse

Publication Type Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Forty Years of Software Reuse
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.2 Computer and information sciences
Authors Vladimirs Kotovs
Keywords Software reuse, reusable assets, history of software reuse , aspects of systematic software reuse
Abstract Rakstā ir sniegts pārskats par programmatūras atkārtoto lietošanu, to izcelsmi, pētījumu virzieniem un svarīgākiem sasniegumiem. Atkārtotai lietošanai kā procesam, kurā ietvaros tiek izmantoti eksistējošie programmatūras artefakti un zināšanas, ir vairāk par 40 gadiem. Pašlaik tā ir atzīta par svarīgu mehānismu programmatūras kvalitātes un izstrādes produktivitātes uzlabošanai. Galvenā uzmanība ir pievērsta retrospektīvai analīzei par svarīgākiem pētījumiem programmatūras atkārtotās lietošanas jomā. Sākot no pamata pētījuma, rakstā tiek apspriesti svarīgākie pagrieziena punkti attīstībā no sākotnējām idejām par komponentu apakš-industriju. Starp svarīgākiem pētījumiem, kuriem tiek pievērsta uzmanība rakstā, ir pētījumi par atkārtotās lietošanas bibliotēkām, atkārtoti lietojamo artefaktu atlases un klasifikācijas metodēm, mērījumiem un eksperimentiem, projektēšanas šabloniem un pētījumiem par sistemātisko atkārtotu lietošanu. Speciālā uzmanība ir pievērsta programmatūras atkārtotās lietošanas labumu un kavēkļu analīzei. Izmantojot iegūto vēsturisko pieredzi, rakstā tiek secināts par atkārtotās lietošanas daudznozaru dabu, par nepieciešamību atkārtotās lietošanas procesos, un par domēnu inženierijas lomu. Ir sniegts pārskats par vairākiem aspektiem (organizācijas, tehniskiem un ekonomiskiem), kuri ir svarīgi atkārtotās lietošanas programmas īstenošanai.
Reference Kotovs, V. Forty Years of Software Reuse. Applied computer systems. Vol.2009, 2008, pp.153-160. ISSN 1407-7493.
Full-text Full-text
ID 4770