RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Water treatment plant sludge handling

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Dzeramā ūdens sagatavošanas nogulšņu apstrādes iespējas
Title in English Water treatment plant sludge handling
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.1. Construction and transportation engineering
Authors Jānis Sproģis
Roberts Neilands
Keywords ūdens sagatavošanas nogulsnes, nostādināšana
Abstract Dēļ tā, ka vairāk nekā desmit gadus Rīgas pilsētas dzeramā ūdens sagatavošanas procesā radušās nogulsnes tiek novadītas Olektītes upītē, upīte ir tikusi piesārņota ar alumīnija hidroksīdu un citiem piesārņojumiem, ko satur šīs nogulsnes. Lai varētu risināt Olektītes upītes piesārņošanas problēmu, šajā izpētē ir izvirzīti vairāki galvenie mērķi: (1) noteikt nostādinātāju nogulšņu un filtru skalošanas notekūdeņu nostādināšanas efektivitāti ŪSS Daugava; (2) noteikt nostādinātāju nogulšņu un filtru skalošanas notekūdeņu nostādināšanas īpašības; (3) piedāvāt ŪSS Daugava nostādinātāju nogulšņu un filtru skalošanas notekūdeņu alternatīvas apstrādes iespējas.
Abstract in English The Riga city drinking water treatment plant sludge are disposed in Olekte river more than 10 years, causing river pollution with aluminium hydroxide and other pollutants containing these sludge. In this paper are defined following aims to solve the Olekte river pollution problem: (1) evaluate WTP “Daugava” filter wash water and sludge from settling tanks treatment quality; (2) investigate sedimentation properties of sludge from settling tanks; (3) propose alternative tretment possibilities for WTP “Daugava” filter wash water and for sludge from settling tanks.
Reference Sproģis, J., Neilands, R. Water treatment plant sludge handling. In: 45. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvia, Rīga, 20-23 April, 2004. Rīga: RTU, 2004, pp.1-1.
Full-text Full-text
ID 4858