RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Service Quality Effect on Competitiveness of Latvian Enterprises

Publication Type Full-text conference paper published in other conference proceedings
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Service Quality Effect on Competitiveness of Latvian Enterprises
Field of research 5. Social sciences
Sub-field of research 5.2 Economics and Business
Authors Rita Greitāne
Anatolijs Magidenko
Keywords pakalpojums, kvalitāte, konkurētspēja
Abstract Pakalpojumu kvalitātes definīcija ir tāda pati kā produktu kvalitātes definīcija, jo ar terminu produkts saprot gan preces, gan pakalpojumus. Tas pats sakāms arī par pakalpojumu konkurētspēju. Pakalpojumu uzņēmumu konkurētspēju nosaka 14 dažādi kritēriji. Salīdzinot pakalpojumu kvalitātes un konkurētspējas kritērijus, var redzēt, ka daudzi konkuretspējas kritēriji ir attiecināmi uz pakalpojumu kvalitāti.Mūsdienu ekonomiskajā situācijā, pakalpojumu kvalitate un cena ir svarīgākie pakalpojumu konkurētspējas kritēriji. Diemžēl daudzi pakapojumu sniedzēji aizmirst kvalitāti un pievērš uzmanību tikai cenu konkurētspējai. Par to liecina arī arvien pieaugošais sūdzību skaits Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Līdz ar to jautājums par patērētāju prasībām atbilstošu cenas un kvalitātes līdzsvaru, kļūst arvien aktuālāks.
Reference Greitāne, R., Magidenko, A. Service Quality Effect on Competitiveness of Latvian Enterprises. In: 49th International Scientific Conference of Riga Technical University "The Problems of Development of National Economy and Entrepreneurship" : RTU Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship (SCEE ’2008): Conference Proceedings, Latvia, Rīga, 9-13 October, 2008. Rīga: RTU Publishing House, 2008, pp.55-56.
ID 5186