RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Water Quality Effect on Corrosion of Cast Iron Pipes

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Dzeramā ūdens kvalitātes ietekme uz sadales tīkla koroziju
Title in English Water Quality Effect on Corrosion of Cast Iron Pipes
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.1. Construction and transportation engineering
Authors Kamila Gruškeviča
Tālis Juhna
Keywords ūdens kvalitāte, plūsmas ātrums, korozija
Abstract K. Gruškevičas darbā “Ūdens kvalitātes ietekme uz čuguna cauruļu koroziju” tika pētīta korozija un dzeramā ūdens kvalitāte, kā arī ūdens kvalitātes ietekme uz cauruļvadu koroziju. Darba teorētiskajā daļā ir aprakstītas problēmas, kas var rasties dzeramā ūdens industrijā sadalošā tīkla korozijas dēļ. Faktori, kas var ietekmēt koroziju, ūdens agresivitātes noteikšanas metodes un jaunie pētījumi par ūdens sastāva ietekmi uz korozijas ātrumu. Kā arī īss pārskats par korozijas kontroli. Pētījumu daļā ir veikti teorētiski optimālās ūdens kvalitātes aprēķini Rīgas pilsētai. Aprakstītas problēmas un doti ieteikumi to risināšanai.
Abstract in English There are researches about drinking water quality and corrosion, and the water quality influence on the cast iron pipe corrosion in K. Grushkevica`s work “Water quality effect on corrosion of cast iron pipes”. The problems of drinking water industry, which can provide distribution net corrosion, are described in theoretical part. Factors, which can affect corrosion. Methods of water aggressiveness determination. And the new researches about the influence of water composition for the internal corrosion. Some corrosion control alternates. There are theoretical calculations about the optimal water quality for Riga city in the investigation part. Described problems and the possible solutions.
Reference Gruškeviča, K., Juhna, T. Water Quality Effect on Corrosion of Cast Iron Pipes. In: 49. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvia, Rīga, 28 Apr-5 May., 2008. Rīga: RTU Izdevniecība, 2008, pp.49-49.
Full-text Full-text
ID 5202