RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Improving the Efficiency of Labour Security Using Integrated Information Systems

Publication Type Reviewed scientific monograph (one author or a group of authors)
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Darba aizsardzības efektivitātes kāpināšana, pielietojot integrētas informācijas sistēmas
Title in English Improving the Efficiency of Labour Security Using Integrated Information Systems
Field of research 5. Social sciences
Sub-field of research 5.2 Economics and Business
Authors normunds Šlitke
Valentīna Urbāne
Keywords Darba aizsardzība, darba drošība, instruktāžas, integrētas IS, Informācijas sistēmas, Labour security, labour safety, briefing, Integrated IS, Information systems
Abstract Rakstā tiek meklēti un analizēti iemesli, kas kavē efektīvu darba aizsardzību uzņēmumos, pasākumiem formalizējoties un nesasniedzot darba vietas, nenodrošinot drošības pasākumu savlaicīgumu un efektivitāti Komersanti ir atšķirīga lieluma uzņēmumi, sākot ar viena cilvēka individuālajiem komersantiem vai pat pašnodarbinātajiem individuālā darba veicējiem, beidzot ar vairāku simtu darbinieku uzņēmumiem. Nelielajiem uzņēmumiem ir grūtības atrast līdzekļus drošības pasākumu ieviešanai, turklāt, mazajos uzņēmumos ir sarežģīti un dārgi nodrošināt neliela skaita darbinieku apmācības un instruktāžas. Lielajos uzņēmumos, savukārt, darba aizsardzība bieži vien ir nepārskatāma un bezpersoniska, jo uzņēmuma vadītājs ne vienmēr spēj izsekot darba aizsardzības pasākumu efektivitātei, aprobežojoties, piemēram, ar drošības žurnālu periodisku pārbaudi. Gan mazajos, gan lielajos uzņēmumos pastāv arī rutīnas ietekme, proti, drošības un aizsardzības pasākumi formalizējas, tiem veidojas kampaņas veida raksturs, drošības žurnālus un instruktāžās lapas parakstot formāli, bieži vien tikai Valsts Darba inspekcijas pārbaužu gadījumos. Problēmas risinājums tiek piedāvāts uzņēmuma informācijas sistēmu integrēšanā ar darba aizsardzības sistēmām, tā nodrošinot darba aizsardzības pasākumu savlaicīgumu un efektivitāti. Rakstā tiek piedāvāti konkrēti risinājumi darba aizsardzības sistēmu uzlabošanai, tiek sniegti secinājumi un priekšlikumi minēto problēmu novēršanai
Abstract in English There are analysis of reasons and description of obstructive factors in labour safety development in the article. It is concluded that there are difficulties of timeliness and efficiency of safety in different companies. There is lack of financial resources for small and medium enterprises for organization of workshops and instructions of employees. At the same time in large companies labour safety regulations are without a distinctive personality and hard to manage. For both small and large enterprises we can observe impact of routine, i.e. safety and protective precautions become formal and occasional. The question about integration of information systems in enterprise with labour safety system is described in final part of the article. These systems will help to provide company with in time labour safety activities and increasing of overall efficiency. Conclusions and recommendations presented in the article have practical background. The novelty of the article is the recommendation to introduce the risk management system software that is electronically administrated, namely, to join in the electronically administrated system the equipment, the automatic access systems, the working time registration and the labour safety systems.
Reference Šlitke, N., Urbāne, V. Improving the Efficiency of Labour Security Using Integrated Information Systems. Rīga: RTU, 2008. 9 p.
ID 5268