RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Efficiency Improvement of Firefighting with Water

Publication Type Full-text conference paper published in other conference proceedings
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Uguns dzēšanas ar ūdeni efektivitātes paaugstināšana
Title in English Efficiency Improvement of Firefighting with Water
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.7 Environmental engineering and energetics
Authors Vladimirs Jemeļjanovs
Māris Ziemelis
Jeļena Malahova
Keywords degšana, dzēšana
Abstract Šajā darbā pirmo reizi Latvijā ir doti ne tikai analītiskie secinājumi par to, ka ūdens disperģēšana ir visefektīvākais veids ūdens dzēšanas efektivitātes paaugstināšanai, bet, veicot eksperimentus, pierādīts, ka ūdens disperģēšana ļauj dzēst tādas ugunsgrēku klases, kuras agrāk netika dzēstas ar ūdeni, tādējādi ievērojami samazinot izlietotā ūdens daudzumu,. vienlaicīgi samazinot kaitīgo ietekmi uz apkārtējo vidi.
Abstract in English For the first time in Latvia in this work are given not only analytical conclusions for that dispersion of water is most effective method for effectivenes of firefighting with water, but it is proven by experiments, that water dispersion permits to extinguish such fire forms whoses before not extinguished by water therefore diminished used quantum of water. At the same time it is diminished ecological influence to environment.
Reference Jemeļjanovs, V., Ziemelis, M., Malahova, J. Efficiency Improvement of Firefighting with Water. In: Tehnogēnās vides aizsardzības zinātniskās problēmas : starptautiskās zinātniskās RTU 49. konferences zinātniskie raksti, Latvia, Rīga, 9-10 October, 2008. Rīga: Darba un civilās aizsardzības institūts, 2008, pp.36-43. ISBN 978-9984-32-735-8.
ID 5281