RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Burning and Cancellation Processes’ Mathematical Model for Fire Indoor

Publication Type Full-text conference paper published in other conference proceedings
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Degšanas un dzēšanas procesu matemātiskais modelis ugunsgrēkam slēgtā telpā
Title in English Burning and Cancellation Processes’ Mathematical Model for Fire Indoor
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.7 Environmental engineering and energetics
Authors Anatolijs Jemeļjanovs
Māris Ziemelis
Josifs Abduragimovs
Keywords degšana, dzēšana, matemātiskais modelis
Abstract Šajā darbā dotais degšanas un dzēšanas procesu matemātiskais modelis, kas ir uzbūvēts uz masas un siltumapmaiņas vienādojumu kopējā pamata, dod kvalitatīvu degšanas un dzēšanas procesa ainu, dzēšot ugunsgrēku dažādās telpās.
Abstract in English The mathematical model of burning and cancellation processes that is given in this job an proceeding of equation of wass and heat echange gives ordbook of burning and concellation processes extinquised fire in various spaces.
Reference Jemeļjanovs A., Ziemelis M., Abduragimovs J. Burning and Cancellation Processes’ Mathematical Model for Fire Indoor // Tehnogēnās vides aizsardzības zinātniskās problēmas : starptautiskās zinātniskās RTU 49. konferences zinātniskie raksti, Latvia, Rīga, 9.-10. October, 2008. - pp 44-52.
ID 5282