RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Estimation of Efficiency and Quality of Extinguishing by Water Ordinary Fires of Firm Combustible Materials

Publication Type Full-text conference paper published in other conference proceedings
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Estimation of Efficiency and Quality of Extinguishing by Water Ordinary Fires of Firm Combustible Materials
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.7 Environmental engineering and energetics
Authors Māris Ziemelis
Anatolijs Jemeļjanovs
Josifs Abragimovs
Keywords fire, estimation of fire cancelling quality
Abstract Darbā ir pamatota cietu degošo materiālu ugunsgrēku dzēšanas efektivitātes (kvalitātes) objektīvu un kvalitatīvu rādītāju ieviešanas nepieciešamība.
Reference Ziemelis M., Jemeļjanovs A., Abragimovs J. Estimation of Efficiency and Quality of Extinguishing by Water Ordinary Fires of Firm Combustible Materials // Tehnogēnās vides aizsardzības zinātniskās problēmas : starptautiskās zinātniskās RTU 49. konferences zinātniskie raksti, Latvia, Rīga, 9.-10. October, 2008. - pp 53-57.
ID 5283