RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Application of the Ranking Method in the Evaluation of Regional Competitiveness in Latvia

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Application of the Ranking Method in the Evaluation of Regional Competitiveness in Latvia
Field of research 5. Social sciences
Sub-field of research 5.2 Economics and Business
Authors Ilze Judrupa
Maija Šenfelde
Keywords competitiveness, region, measurement of regional competitiveness, index of competitiveness
Abstract Mūsdienās pasaules ekonomikā notiek kvalitatīvas pārmaiņas, kas saistītas ar globalizāciju, valstu nevienmērīgu attīstību, konkurences cīņas saasināšanos starp dažādām valstīm, reģioniem un uzņēmumiem. Valstu un globālā konkurētspējā ir tieši atkarīga no reģionu konkurētspējas, tāpēc reģionālās konkurētspējas koncepcija un novērtēšana ir svarīgas zinātniskās pētniecības problēmas. Pētījuma mērķis ir novērtēt Latvijas reģionu konkurētspēju un pētījuma objekts ir 5 Latvijas plānošanas reģioni – Rīgas reģions, Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Latgales reģioni. Pētījumā pielietotās metodes ir literatūras analīze, indukcija, salīdzināšana un ranžēšana, ekspertu metode. Latvijā konkurētspējīgākais ir Rīgas reģions, kurš 2000.-2006.gados ierindojās pirmajā vietā gandrīz visās faktoru grupās. Rīgas reģiona pirmā vieta ir, galvenokārt, pateicoties galvaspilsētas Rīgas augstajiem rādītājiem. 2000.gadā Latgale ierindojās pēdējā vietā konkurētspējas ziņā, bet 2006.gadā pēdējo vietu ieņēma Zemgales reģions. Zemgale zaudēja savas pozīcijas dēļ tādu rādītāju kā cilvēkkapitāla, īpaši izglītības līmeņa, ekoloģijas un sociālās sfēras pasliktināšanās.
Reference Judrupa, I., Šenfelde, M. Application of the Ranking Method in the Evaluation of Regional Competitiveness in Latvia. Economic Research in Business. Vol.17, 2008, pp.37-45. ISSN 1407-7337.
Full-text Full-text
ID 5298