RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Role of EU Structural Funds in the Promotion of Even Development of Regions in Latvia

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language ES struktūrfondu nozīme Latvijas vienmērīgas reģionālās attīstības veicināšanā
Title in English Role of EU Structural Funds in the Promotion of Even Development of Regions in Latvia
Field of research 5. Social sciences
Sub-field of research 5.2 Economics and Business
Authors Ilze Judrupa
Maija Šenfelde
Keywords reģionālā politika, struktūrfondi, mērķa reģioni, prioritātes, inovācijas, projekti
Abstract Viena no Latvijas aktuālākajām prblēmām jau vairāku gadu garumā ir vienmērīgas reģionālās attīstības nodrošināšana, jo Latvijas reģionos izveidojušās būtiskas dzīves vides un saimniecisk;as darbības iespēju atšķirības. Turklāt statistika liecina par to, ka atšķirības starp latvijas plānošanas reģioniem pieaug. Pēc Latvijas iestāšanās ES 2004.gada 1.maijā viens no instrumentiem, kas varētu sekmēt vienmērīgu reģionālo attīstību, ir Latvijai pieejamā ES finansiālā palīdzība sociālo un ekonomisko problēmu risināšanai. Latvijā ES fondu apguvē iezīmējas vairākas svarīgas problēmas, un šobrīd fondu līdzekļi nepilda reģionālās attīstības izlīdzināšanas funkciju, bet gan to padziļina. Tāpēc jau tuvākajā laikā nepieciešams īstenot visas iespējas, lai veicinātu struktūrfondu projektu skaitu pieaugumu no Latvijas reģioniem. Teritorijas līdzsvarota attīstība nav tikai ES fondu izlietošanas jautājums, bet gan valsts attīstības jautājums, kas jārisina Latvijas valdībai, īstenojot administratīvi teritoriālo reformu, sakārtojot likumus un definējot skaidru reģionālās attīstības politiku.
Abstract in English One of the most important and urgent problems in the last years is how to ensure equal regional development of Latvia. There are essential differences of social environment and possibilities to do business among the regions of Latvia. Statistical data shows that the gap of social and economical development of regions is becoming broader with each year. After 1 may 2004, one of the instruments that can help to promote equal regional development is financial resources from the EU structural funds. But there are numerous problems, which the Latvian government must resolve to utilize the money of EU structural funds for regional development more efficiently. The problem of equal development of Latvia cannot be resolved only with the resources of the structural funds; it is also a problem calling for activities of the Latvian government. The government must implement the administrative territorial reform and clearly define the politics of regional development.
Reference Judrupa, I., Šenfelde, M. Role of EU Structural Funds in the Promotion of Even Development of Regions in Latvia. In: Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas: RTU 46. Starptautiskā zinātniskā konference: referātu tēzes, Latvia, Rīga, 13-15 October, 2005. Rīga: RTU Izdevniecība, 2005, pp.103-110. ISBN 9984323463.
Full-text
ID 5397