RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Economics of European States

Publication Type Academic monograph (one author or a group of authors) for study purposes in HEIs
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Eiropas valstu ekonomika
Title in English Economics of European States
Field of research 5. Social sciences
Sub-field of research 5.2 Economics and Business
Authors Ilze Judrupa
Keywords ekonomika, valsts, IKP, inflācija, bezdarbs, struktūra, tirdzniecība, attīstība
Abstract Mācību grāmata lekciju kursam "Eiropas valstu ekonomik" atspoguļo Eiropas valstu ekonomisko attīstību periodā pēc 2.pasaules kara līdz mūsdienām. Īpaša uzmanība veltīta tādiem makroekonomiskiem rādītājiem kā IKP, bezdarbs, inflācija, ārvalstu investīcijas un starptautiskā tirdzniecība.
Abstract in English The book is about economical development of European states from the end of 2nd World War till nowadays. The main attention is given to such macroeconomical indicators like GDP, unemployment, inflation, foreign investments and international trade.
Reference Judrupa, I. Economics of European States. Rīga: RTU Izdevniecība, 2007. 332 p.
ID 5404