RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Wood Fuel Utilisation: Outlooks for Distributed Power Generation in the Latvian District Heating Systems

Publication Type Scientific article indexed in ERIH database, in INT1 or INT2 category journals
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Wood Fuel Utilisation: Outlooks for Distributed Power Generation in the Latvian District Heating Systems
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Gaidis Klāvs
Ivars Kudreņickis
Antra Kundziņa
Keywords district heating, combined heat-and-power generation, wood
Abstract Atjaunojamo energoresursu plašāka izmantošana ir svarīga latvijas enerģētikas politikas sastāvdaļa. Koksnes plašākai izmantošanai ir jāieņem būtiska loma RES politikas realizēšanai. Autori rakstā analizē koksnes izmantošanas paplašināšanas iespējas, pamatojas uz esošās centralizētās siltumapgādes sistēmas un pakalpojumu sektora siltumslodzēm un kurināmā struktūru. Rakstā tiek piedāvāts koksnes izmantošanas scenārijs apskatītajos sektoros siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanā pie dažādām tehnoloģiju kombinācijām.
Reference Klāvs, G., Kudreņickis, I., Kundziņa, A. Wood Fuel Utilisation: Outlooks for Distributed Power Generation in the Latvian District Heating Systems. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2009, Vol.46, No.1, pp.25-32. ISSN 0868-8257.
Additional information Citation count:
  • Scopus  0
ID 5995