RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Simulation of a Simple Control Strategy for a Common 3x3 Matrix Converter

Publication Type Full-text conference paper published in other conference proceedings
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Simulation of a Simple Control Strategy for a Common 3x3 Matrix Converter
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Alvis Sokolovs
Iļja Galkins
Juhan Laugis
Keywords Matrix converter, simulation, vector modulation, pulse width modulation
Abstract Šajā darbā ir piedāvātas klasiskā matricveida spēka pārveidotāja modelēšans metodes. Tiek aprakstīta vienkārša vadības metode, ko var realizēt uz tabulu bāzes un vienkārši aprēķinu algoritmi. Ir apskatīta modelēšana gan MATLAB, gan precīzāka shematiskā modelēšana PSpice modelēšans vidē. Modelēšanas rezultāti apstiprina piedāvātās metodes lietderību.
Hyperlink: http://egdk.ttu.ee/files/kuressaare2006/Kuressaare2006_40Galkin.pdf 
Reference Sokolovs, A., Galkins, I., Laugis, J. Simulation of a Simple Control Strategy for a Common 3x3 Matrix Converter. In: 3rd International Symposium "Topical Problems of Education in the Field of Electrical and Power Engineering": Doctoral School of Energy and Geotechnology, Estonia, Kuressaare, 16-21 January, 2006. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2006, pp.40-44.
ID 6026