RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Simulation Methods for 3x3 Matrix Converter

Publication Type Full-text conference paper published in other conference proceedings
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Simulation Methods for 3x3 Matrix Converter
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Alvis Sokolovs
Iļja Galkins
Oskars Krievs
Juhan Laugis
Keywords Matrix converter, simulation, vector modulation, pulse width modulation
Abstract Šajā rakstā tiek piedāvātas modelēšanas metodes klasiskiem trīsfāzu matricveida frekvenču pārveidotājiem. Ir aprakstīta vienkārša vadības metode, ko var realizēt uz tabulu bāzes, un vienkārši aprēķinu algoritmi. Ir apskatīta gan MATLAB, gan precīzāka shematiskā modelēšana PSpice vidē. Modelēšanas rezultāti apstiprina piedāvātās metodes pareizību.
DOI: 10.1109/EPEPEMC.2006.4778501
Hyperlink: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?tp=&arnumber=4778501 
Reference Sokolovs, A., Galkins, I., Krievs, O., Laugis, J. Simulation Methods for 3x3 Matrix Converter. In: 12th International Power Electronics and Motion Control Conference (EPE-PEMC 2006), Slovenia, Portoroz, 30 Aug-1 Sep., 2006. Piscataway: IEEE, 2006, pp. 822-827. ISBN 1-4244-0121-6. Available from: doi:10.1109/EPEPEMC.2006.4778501
ID 6027