RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Bus Bar Test Bench Development for Common 3x3 Matrix Converter

Publication Type Full-text conference paper published in other conference proceedings
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Bus Bar Test Bench Development for Common 3x3 Matrix Converter
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Alvis Sokolovs
Iļja Galkins
Juhan Laugis
Keywords Matrix converter, bus bars, EMI
Abstract Daudzi pētījumi saistībā ar kopņu sistēmām ir veikti 2-līmeņu sprieguma avota invertoriem ar mērķi samazināt elektromagnētiskos traucējumus (EMT). Šī raksta autori piedāvā izveidot 3x3 matriceida pārveidotāja prototipu ar kopņu sistēmu, lai noskaidrotu to spēju mazināt EMT. Pētījumie ietver modelēšanu PSpice vidē un laboratorijas prototipa izveidi nākotnē.
DOI: 10.1109/BEC.2006.311106
Hyperlink: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=4100327 
Reference Sokolovs, A., Galkins, I., Laugis, J. Bus Bar Test Bench Development for Common 3x3 Matrix Converter. In: Proceedings of the 10th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC 2006), Estonia, Tallinn, 2-4 October, 2006. Piscataway: IEEE, 2006, pp.233-236. ISBN 1-4244-0414-2. e-ISBN 1-4244-0415-0. ISSN 1736-3705. Available from: doi:10.1109/BEC.2006.311106
ID 6028