RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: -

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Augstas stiprības fibrobetonu izmantošana liekto būvelementu konstrukcijās
Title in English -
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.1. Construction and transportation engineering
Authors Līva Rozīte
Leonīds Pakrastiņš
Keywords fibrobetons
Abstract Reālo šķiedru orientāciju fibrobetonā var novērtēt, aplūkojot sagrautos fibrobetona siju paraugus. Apskatot liekta fibrobetona plaisu plaknes, var redzēt šķiedras, kas pretojās izraušanai līdz pat elementa sagraušanai. Apskatot atsevišķu šķiedru, pie kuras plaisas atvērums ir δi, un zinot tās novietojumu, t.i., leņķi un iebetonēšanas dziļumu, no grafikiem varam nolasīt kādu spēku spēj pārnest dotā šķiedra pie plaisas atvēruma δi. Summējot visas šķiedras, kas atrodas maksimāli noslogotā šķēlumā, mēs varam ne tikai prognozēt elementa nestspēju, bet arī izdarīt secinājumus kā pēc iespējas uzlabot šī materiāla stiprību projektējot vēlamu betona maisījumu un optimālu šķiedru sastāvu, tādējādi sekmējot šī materiāla plašāku izmantošanu būvniecībā.
Abstract in English -
Reference Rozīte, L., Pakrastiņš, L. -. In: 50. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvia, Rīga, 6-6 May, 2009. Rīga: RTU Izdevniecība, 2009, pp.37-37. ISBN 9789984326535.
Full-text Full-text
ID 6193