RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: -

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Bojājumu attīstības analīze mūra konstrukcijās
Title in English -
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.1. Construction and transportation engineering
Authors Kristīne Dzjuba
Leonīds Pakrastiņš
Kaspars Bondars
Keywords mūra konstrukcijas, bojajumi
Abstract Mūra stiepes relatīvās robeždeformācijas ir aprēķinātas analītiski. Pēc šīs robežas sākas plastiskās deformācijas, kas turpinās līdz parauga sabrukumam. Plastisko deformāciju attīstība un plīsumu rašanās ir apskatīta izmantojot aprēķina programmu ANSYS. Darbs tiks turpināts pie analītisko plaisu atvēršanās platuma un dziļuma attīstības aprēķiniem un iegūto rezultātu salīdzināšanas ar aprēķinu programmās iegūtajiem.
Abstract in English -
Reference Dzjuba, K., Pakrastiņš, L., Bondars, K. -. In: 50. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvia, Rīga, 6-6 May, 2009. Rīga,: RTU Izdevniecība, 2009, pp.34-34. ISBN 9789984326535.
Full-text Full-text
ID 6194