RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Modelling of Installed Capacity of Landfill Power Station

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Modelling of Installed Capacity of Landfill Power Station
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.7 Environmental engineering and energetics
Authors Dagnija Blumberga
Ģirts Kuplais
Ivars Veidenbergs
Elīna Dāce
Jūlija Gušča
Keywords biogas, capacity, cost efficiency, economical calculations, landfill, modeling, power station, tariff
Abstract Arvien vairāk tiek attīstīti atkritumu poligoni, kuros tiek ražota un uzkrāta biogāze, kuru iespējams izmantot elektroenerģijas ražošanai. Uz doto brīdi tehnoloģisku iemeslu dēļ elektroenerģijas ražošana, izmantojot biogāzi, elektrostacijās notiek ar zemu lietderības koeficientu. Lai šādas enerģijas ražošanu varētu attīstīt, aktuāli ir rast atbildes uz dažādiem inženiertehniskiem, ekonomiskiem un ekoloģiskiem jautājumiem. Rakstā izklāstīti rezultāti, kas iegūti, izveidojot modeli poligonu elektrostaciju jaudas noteikšanai un to aprobējot cieto sadzīves atkritumu poligonā „Daibe”. Izveidotais biogāzes matemātiskā modeļa algoritms sastāv no četriem pamata moduļiem: a) izejas datu modulis; b) inženieraprēķinu modulis; c) tarifa aprēķinu modulis; d) klimata aprēķinu modulis. Rezultātā noteikta poligona „Daibe” optimālā elektrostacijas jauda, kā arī veikta poligona datu ekonomiskā un izmaksu efektivitātes analīze.
Reference Blumberga, D., Kuplais, Ģ., Veidenbergs, I., Dāce, E., Gušča, J. Modelling of Installed Capacity of Landfill Power Station. Environmental and Climate Technologies. Vol.3, 2009, pp.19-26. ISSN 1691-5208.
Full-text Full-text
ID 6230