RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Sorption Properties of Latvian Clays and Environmental Protection Survey

Publication Type Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Sorption Properties of Latvian Clays and Environmental Protection Survey
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.4 Chemical engineering
Authors Vitālijs Lakevičs
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Augusts Ruplis
Juris Pelšs
Keywords adsorption, specific surface, porous structure, ion exchange, isotherm, clay
Abstract Apskats sastādīts hronoloģiskā secībā. Izdarīts mēģinājums sagrupēt literatūras avotus pēc tā, kas mūsuprāt ir svarīgākais publicētajā darbā. Literatūras analīze novedusi pie sekojošiem secinājumiem: pēdējos gados ir iezīmējušies svarīgākie un perspektīvākie virzieni Latvijas mālu virsmas īpašību pētījumos: Mālu īpatnējās virsmas lieluma noteikšana; pētījumi par mālu poru struktūru, katjonapmaiņas kapacitātes noteikšana; organomālu īpašības; Latvijas mālu katalītiskās īpašības; mālu praktiskā pielietošana notekūdeņu attīrīšanā; mālu izmantošana augu un citu eļļu attīrīšana no piemaisījumiem Eksperimentālie mērījumi papildina datu bāzi par Latvijas atradņu mālu paraugu virsmas īpašībām.
Reference Lakevičs, V., Bērziņa-Cimdiņa, L., Ruplis, A., Pelšs, J. Sorption Properties of Latvian Clays and Environmental Protection Survey. In: Vide.Tehnoloģija. Resursi: VII Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, Latvia, Rēzekne, 25-27 June, 2009. Rēzekne: Rēzeknes Augstskolas izdevniecība, 2009, pp.222-227. ISBN 978-9984-44-027-9. ISSN 1691-5402.
Additional information Citation count:
  • Scopus  0
ID 6405