RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Porous Building Ceramic without Combustible Additives

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Poraina celtniecības keramika bez izdegošām piedevām
Title in English Porous Building Ceramic without Combustible Additives
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.4 Chemical engineering
Authors Visvaldis Švinka
Ruta Švinka
Laimons-Paulis Bīdermanis
Andris Butlers
Stepans Krebs
Keywords poraina celtniecības keramika, liešana no šlikera, ūdens uzsūkšanas kinētika, alumīnija pulveris
Abstract Iegūti keramikas materiāli ar šlikera liešanas paņēmienu vai plastisku veidošanu no devona un kvartāra māliem izmantojot alumīnija pulveri ar dažādu graudu izmēru. Ar koncentrētu suspensiju liešanas paņēmienu, izmantojot kā piedevu 0,5 % alumīnija pulvera ar graudu izmēru 15 μ, iegūta viegla poraina keramika ar porainību 49,5 % no devona māliem un 29,7 % no kvartāra māliem ar labām siltumizolējošām īpašībām (aprēķinātais λ= 0,13 – 0,15 W/m.K). Lielā izmēra poras ir veidojušās alumīnija pulvera un ūdens ķīmiskās reakcijas rezultātā un suspensijas sacietēšanas laikā. Citādas īpašības uzrāda materiāli, kuri iegūti no to pašu mālu plastiskām masām ar rupjgraudaina alumīnija pulvera (100 μ un 630 μ) 1 un 5 masas % piedevu. Tādu dažādās temperatūrās apdedzinātu paraugu ūdens uzsūce mainās nedaudz salīdzinot ar tādās pašās temperatūrās apdedzinātas keramikas bez alumīnija pulvera piedevas ūdens uzsūci. No kvartāra māliem ar 1 masas % alumīnija pulvera 630 μ piedevu spiedes izturība ir nedaudz mazāka nekā materiāliem bez alumīnija pulvera piedevas. No devona māliem ar 1 un 5 masas % alumīnija pulvera 630 μ piedevu iegūtu materiālu spiedes izturība ir ievērojami lielāka nekā bez alumīnija pulvera piedevas. Šie sastāvi ir noderīgi blīvu keramikas materiālu iegūšanai ar ūdens uzsūci mazāku par 6 %. Rupjgraudains alumīnija pulveris darbojas kā reducētājs Fe2O3 saturošā keramikas masā.
Abstract in English Ceramic materials with different properties and application by slip casting or plastic moulding from Devonian and Quaternary clays by using additives of metallic aluminium powder with different grain size are produced. Lightweight ceramic with porosity 49,5 % for Devonian clays and 29,7 % for Quaternary clays with good calculated thermal insulating properties (λ= 0,13 -0,15 W/m.K) is produced by slip casting of concentrated suspension with additive of 0,5 % fine aluminium powder with grain size 15μ. Pores with large scale diameter are formed in result of chemical reaction aluminium powder with water and following solidification of suspension. Plastic formed ceramic materials with additive of coarse aluminium powder with grain size 100 μ and 630 μ in amount 1 wt% and 5 wt% show other properties. Water uptake in such materials sintered at various temperature changes a little bit in comparison with materials sintered at the same temperatures from clay without additive of aluminium powder. Compressive strength of materials obtained from Quaternary clay with additive of 1 wt% of aluminium powder 630 μ is a little higher to materials without additive of aluminium powder. Compressive strength of materials obtained from Devonian clay with additive of 1 wt% and 5 wt% of aluminium powder 630 μ is tactile better to materials without additive of aluminium powder. These compositions are suitable for production of dense clay ceramic with water uptake lower to 6 %. Coarse aluminium powder play a role as reducer in the Fe2O3 containing ceramic body.
Reference Švinka, V., Švinka, R., Bīdermanis, L., Butlers, A., Krebs, S. Porous Building Ceramic without Combustible Additives. Materials Sciences and Applied Chemistry. Vol.19, 2009, pp.114-121. ISSN 1407-7353.
Full-text Full-text
ID 6537