RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Influence of Some Additives on the Properties of Porous Alumina Ceramic

Publication Type Scientific article indexed in ERIH database, in INT1 or INT2 category journals
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Influence of Some Additives on the Properties of Porous Alumina Ceramic
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.4 Chemical engineering
Authors Ruta Švinka
Visvaldis Švinka
Ieva Zaķe-Tiļuga
Andris Butlers
Keywords porous alumina, slip casting, refractory materials, mechanical strength
Abstract Pētīta porainas alumīnija oksīda keramikas iegūšanas iespēja ar šlikera liešanas paņēmienu un poru veidošanos alumīnija pulvera un ūdens ķīmiskas reakcijas rezultātā. Šādai porainai keramikai ir zema mehāniskā izturība. Darba mērķis ir izpētīt dažādus paņēmienus porainas alumīnija oksīda keramikas mehāniskās izturības palielināšanai vienlaicīgi saglabājot ugunsizturīgās keramikas svarīgākās īpašības. Izmantotas gan organiskas (Optapix), gan neorganiskas piedevas (kaolīns un silīcija oksīds). Iegūto materiālu īpašības (tilpuma masa, lieces izturība, porainība, poru izmēru sadalījums, termiskā trieciena izturība) un struktūra ir atkarīgas no izejvielu granulometriskā sastāva, suspensijas viskozitātes, piedevu veida un apdedzināšanas temperatūras. Materiāli apdedzināti 1600°C temperatūrā.
Reference Švinka, R., Švinka, V., Zaķe-Tiļuga, I., Butlers, A. Influence of Some Additives on the Properties of Porous Alumina Ceramic. Chemine Technologija, 2009, No.1 , pp.51-55. ISSN 1392-1231.
ID 6547