RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Simulation of Motion in Water of Solid Object with Variable Mass

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Cietu objektu ar mainīgu masu kustības ūdenī modelēšana
Title in English Simulation of Motion in Water of Solid Object with Variable Mass
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.3 Mechanical engineering
Authors Alla Boreiša
Vitālijs Beresņevičs
Keywords ciets ķermenis, maiņiga masa, kustība, ūdens
Abstract Darbā ir analizēta cieta zemūdens objekta ar mainīgu masu (piemēram, batiskafa) kustība nestabilos apkārtējas vides apstākļos (pie mainīgā pretestības spēka). Pētījumu mērķis – vadības metožu izstrāde, pamatojoties uz kustīga objekta masas vadāmu izmaiņu (piemēram, izspiežot ūdens no balasta rezervuāriem).
Abstract in English Motion of solid object with variable mass in water is analyzed. The aim of research is to find control action, using special change of mass of moving object.
Reference Boreiša, A., Beresņevičs, V. Simulation of Motion in Water of Solid Object with Variable Mass. In: 50. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli II, Latvia, Rīga, 20-24 April, 2009. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2009, pp.84-84. ISBN 9789984325453.
Full-text Full-text
ID 6567