RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Work Environment Ergonomical Designe Risks Impact on Workers with VDT Workability

Publication Type Full-text conference paper published in other conference proceedings
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Darba vides ergonomiskā dizaina radīto risku ietekme uz datora operatora darabaspējām
Title in English Work Environment Ergonomical Designe Risks Impact on Workers with VDT Workability
Field of research 5. Social sciences
Sub-field of research 5.7 Social and economic geography
Authors J. Vārpa
Ženija Roja
Jānis Ieviņš
Keywords Datoroperatori, ergonomikas dizains, darbspējas, darba vide
Abstract Latvijā pirmo reizi veikts pētījums par ergonomiskā dizaina risku ietekmi uz nodarbinātiem pie datora. Tāpēc bija svarīgi atklāt ergonomiskā dizaina radītos riskus un novērtēt tos. Ergonomiskā dizaina risku novērtēšanai lietota datorprogramma ErgoEASER, bet datorlietotāju darbspējas novērtētas, nosakot darbspēju indeksu. Izstrādātas praktiskas rekomendācijas
Abstract in English In Latvia it is a first study on the ergonomic design of the impact on the worker’s with VDT workability. It was important to identify ergonomic design risks and to assess them. Computer program ErgoEASER for assessing ergonomic design was used. Workability was measured using the capacity index. Practical recommendations were developed.
Reference Vārpa, J., Roja, Ž., Ieviņš, J. Work Environment Ergonomical Designe Risks Impact on Workers with VDT Workability. In: 50. RTU Starptautiskā zinātniskā konference [CD-ROM] : RTU IEVF Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātniskā konference (SCEE' 2009) : konferences rakstu krājums, Latvia, Rīga, 15-16 October, 2009. Rīga: RTU Izdevniecība, 2009, pp.529-533. ISBN 978-9984-32-173-8.
ID 6823