RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Voluntary Fire-Fighting Groups and Their Effectiveness

Publication Type Full-text conference paper published in other conference proceedings
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Brīvprātīgo ugunsdzēsēju formējumi un viņu efektivitāte
Title in English Voluntary Fire-Fighting Groups and Their Effectiveness
Field of research 5. Social sciences
Sub-field of research 5.7 Social and economic geography
Authors Jānis Ieviņš
Vladimirs Jemeļjanovs
Jeļena Malahova
Keywords brīvprātīgie ugunsdzēsības formējumi, dzēšanas dalībnieki, sistēmas efektivitāte, ierāšanas laiks ugunsgrēka vietā, dzēšanas laiks
Abstract darbā tiek izanalizēta ugunsdzēsēju formējumu kopēja darbība, var nosacīti sadalīt viņus uz divām grupām: pirmā – brīvprātīgo ugunsdzēsēju formējumi, kuru darbība veltīta ugunsgrēku novēršanai un viņu dzēšanai; otrā – brīvprātīgo ugunsdzēsēju formējumi, kuru darbība veltīta ne tikai ugunsgrēku novēršanai un viņu dzēšanai, bet arī palīdzības sniegšanai visās avārijas situācijās, stihiskās nelaimes seku likvidēšanai. Ņemot vērā ierobežotas finansiālās iespējas Latvijas ugunsdzēsēju un glābšanas dienesta nostiprināšanai, kā ugunsdrošības aizsardzības sistēmas svarīgāka elementa, vajag atzīt par lietderīgu to, ka pareizā un zinātniski pamatota brīvprātīgo ugunsdzēsēju formējumu organizēšana un sagatavotība dos kopumā republikai nozīmīgu ekonomisko efektivitāti un ļaus paaugstināt ugunsdrošības līmeni.
Abstract in English In this paper we analyzed the work of voluntary fire forces, suspended this work can be divided into two groups: the first - voluntary fire units, which work on preventing and extinguishing fires and the second - voluntary fire units, which operate not only at preventing and extinguishing fires, but and also take a direct part in the elimination of all accidents, as well as in disaster management. Taking into account the limited financial resources of the Republic of Latvia, is to recognize that the organization and training of volunteer fire groups will not only allow more efficient use of funds of fire protection of the republic, but also increase the level of fire safety in general.
Reference Ieviņš, J., Jemeļjanovs, V., Sulojeva, J. Voluntary Fire-Fighting Groups and Their Effectiveness. In: Vides tehnogēnās drošības zinātniskās problēmas : 50. RTU Starptautiskā zinātniskā konference : RTU IEVF Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātniskā konference (SCEE’ 2009): konferences ziņojumu tēžu krājums, Latvia, Rīga, 15-16 October, 2009. Rīga: RTU Izdevniecība, 2010, pp.29-34. ISBN 9789934100574.
ID 6830