RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Influence of Various Physical-Chemical Treatment Methods on Microbial Growth in Water

Publication Type Full-text conference paper published in other conference proceedings
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Dažādu fizikāli ķīmisko apstrādes metožu ietekme uz mikroorganismu vairošanos ūdenī
Title in English Influence of Various Physical-Chemical Treatment Methods on Microbial Growth in Water
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.4 Chemical engineering
Authors Madars Reimanis
Jurijs Ozoliņš
Juris Mālers
Vizma Nikolajeva
Keywords electrolysis, disinfection, titanium oxide, microorganisms
Abstract TinO2n-1 saturošu keramikas elektrodu izmantošana ūdens elektrolīzes procesā izsauc organisko vielu noārdīšanos, uz ko norāda permanganāta indeksa IMn atšķirīgās vērtības elektrolizētam un neelektrolizētam šķīdumam. Hlora un broma jonu klātbūtnē TinO2n-1 saturošas keramikas elektrodi elektrolīzes laikā var veicināt paliekoša dezinficējošā efekta rašanos, par ko liecina krasa baktēriju kolonijas veidojošo vienību skaita samazināšanās elektrolizētos šķīdumos. Joda jonu klātbūtnē TinO2n-1 saturošas keramikas elektrodi elektrolīzes laikā var veicināt bakteriostatisko iedarbību, kura elektrolizētos šķīdumos saglabājās vismaz 10 dienas.
Abstract in English Use of the TinO2n-1 electrode for water electrolysis process promotes the destruction of organic matter as shown by the changes in permanganate index different values of electrolysed and non electrolysed solution. Using the TinO2n-1 electrode in the electrolysis process with the presence of chlorine and bromine ions can create a lasting disinfectant effect that was demonstrated by the sharp decrease in the number of bacterial colony forming units in electrolysed solutions. Using the TinO2n-1 electrode in the electrolysis process with the presence of iodine ions can create a bacteriostatic effect which was maintained for at least 10 days in electrolysed solutions
Reference Reimanis, M., Ozoliņš, J., Mālers, J., Nikolajeva, V. Influence of Various Physical-Chemical Treatment Methods on Microbial Growth in Water. In: 7th International Conference "Environment. Technology. Resources": Proceedings. Vol.2, Latvia, Rēzekne, 25-26 June, 2009. Rēzekne: Rēzeknes Augstskolas izdevniecība, 2009, pp.71-77.
ID 7097