RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Drinking Water Quality Monitoring

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Dzeramā ūdens kvalitātes monitorings
Title in English Drinking Water Quality Monitoring
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.4 Chemical engineering
Authors Irina Meteļica
Vitālijs Lakevičs
Juris Mālers
Keywords ūdens, kvalitāte, monitorings
Abstract Viens no svarīgākajiem dzīvības un labas veselības nosacījumiem ir ūdens pieejamība un kvalitāte. Ūdens ir nepieciešams gan dzīvības procesu, gan personīgās un mājokļa higiēnas nodrošināšanai. Patērētā ūdens kvalitāte ir viens no faktoriem, kurš raksturo dzīves vides kvalitāti.
Abstract in English One of the most important conditions of life and good health is availability and quality of water. Water is required for ensuring processes of life, personal and household hygiene. Quality of consumable water is one of the factors that define quality of life environment.
Reference Meteļica, I., Lakevičs, V., Mālers, J. Drinking Water Quality Monitoring. In: 50. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvia, Rīga, 29-30 April, 2009. Rīga: RTU Izdevniecība, 2009, pp.167-167. ISBN 9789984324012.
Full-text Full-text
ID 7129