RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Definition of the Basic Aspects by Development of Universal Interfaces

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Definition of the Basic Aspects by Development of Universal Interfaces
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.1. Construction and transportation engineering
Authors Mareks Mezītis
Oļegs Kameņevs
Keywords interface, microprocesor system, interlocking system, automatic block system, safety level
Abstract Piedāvātais interfeisa modelis ļauj veikt saikni starp mikroprocesora vadības un kontroles sistēmu un automātiskās bloķēšanas sistēmām. Interfeisa modelim ir visu nepieciešamo funkcionalitātes iespējas, ka arī augstākais drošības līmenis, kas atbilst CENELEC prasībām. Papildu darbības izdevumi nav nepieciešami un līdz ar to integrācijai automātiskās bloķēšanas sistēmā ir pozitīva ekonomiskā ietekme. Interfeisu modelis var viegli būt integrēta citas vilcienu vadības un kontroles sistēmas, kas tiek ekspluatēti vai tika nodoti ekspluatācijā Baltijas valstīs. Secinājumu par saderību ar mikroprocesoru vadības un kontroles sistēmu veikts, pamatojoties uz detalizētu pētījumu par programmatūras un aparatūras spējām.
Reference Mezītis, M., Kameņevs, O. Definition of the Basic Aspects by Development of Universal Interfaces. Railway Transport. Vol.32, 2009, pp.111-116. ISSN 1407-8015.
Full-text Full-text
ID 7199