RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Production of Rubber

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Gumijas, plastmasu, ādu, laku un krāsu ražošana Latvijā (1918-1944)
Title in English Production of Rubber, Plastic, Leather, Lacquer And Paint in Latvia (1918 -1940)
Field of research 6. Humanities and art
Sub-field of research 6.1 History and Archaeology
Authors Ilgvars Grosvalds
Uldis Alksnis
Imants Meirovics
Keywords gumija, lakas, krāsas, ādas, plastmasa
Abstract Apskatāmajā periodā Latvijā darbojās gumijas fabrikas „Varonis”, „Kvadrāts” un „Kontinents” (Meteors). No saražotās produkcijas 13 % eksportēja (1936. g.). 1940. gadā gumijas rūpniecībā strādāja ap 1900 darbinieku. Pēc kara darbību atjaunoja V. Hjorda, J. Koha un E. Rozīša krāsu fabrika. No jauna nodibināja M. Kalniņa fabriku, kas darbojās ļoti sekmīgi. Latvijā darbojās ap 50 ādu pārstrādes uzņēmumu. Ap 30 no tiem Rīgā. Viens no lielākajiem uzņēmumiem bija Liepājas fabrika „Korona”, kurā strādāja ap 200 darbinieku. 1934. gadā LU Ķīmijas fakultātes asistents A. Jirgensons noorganizēja kazeīna plastmasu – galalīta ražošanu. Ap 20 % no saražotās produkcijas ar nosaukumu „Lettoid” eksportēja.
Abstract in English During the years reviewed in the article there were 3 rubber factories in Latvia: „Varonis”, „Kvadrāts” and „Kontinents” (Meteors). 13 % of the production volume was exported (1936). In 1940 the number of the employed in the rubber industry was 1900. After the war the paint factories of V. Hjords, J. Kohs and E. Rozītis were reopened. A new factory of M. KalniĦš was opened, which performed very successfully. About 50 enterprises in Latvia were processing leather, 30 of them were located in Riga. One of the largest enterprises was the „Korona” factory in Liepāja employing about 200 people. In 1934 A. Jirgensons, assistant of the 89 Chemical Department of University of Latvia , launched the production of casein polymer – galalite. About 20 % of the production volume was exported under the trademark of”Lettoid”.
Reference Grosvalds, I., Alksnis, U., Meirovics, I. Production of Rubber, Plastic, Leather, Lacquer And Paint in Latvia (1918 -1940) . The Humanities and Social Sciences. Vol.15, 2009, pp.85-89. ISSN 1407-9291.
Full-text Full-text
ID 7348