RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Production of Cellulose

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Celulozes, papīra, ziepju un medikamentu ražošana Latvijā (1918-1944)
Title in English Production of Cellulose, Paper, Soap and Drugs in Latvia (1918-1944)
Field of research 6. Humanities and art
Sub-field of research 6.1 History and Archaeology
Authors Ilgvars Grosvalds
Uldis Alksnis
Imants Meirovics
Keywords celuloze, papīrs, sērkociĦi, terpentīns, metilspirts, ziepes, soda, veĜas pulveris, kosmētika, parfimērija, medikamenti
Abstract 1935. gadā Latvijā .saražoja 13192 t celulozes un 27447 t papīra. Eksportēja 2662 t celulozes un 9752 t papīra. 1935. gadā papīru ražoja 9 uzvēmumi, kas nodarbināja 2148 cilvēkus. Saražotās produkcijas vērtība bija 12.238 miljoni latu. 1940. gadā sērkociņu rūpniecībā nodarbināja ap 400 strādnieku. Lielākie uzvēmumi bija „Vulkāns” Liepājā (167 strādnieki) un „Vezuvs” Rīgā (69 strādnieki). 1940. gadā saražoja 94600 standartkastes sērkociņu (vienā standartkastē bija 1000 kārbiĦu). Kokneses sausās pārtvaices fabrika ražoja metilspirtu, etiķskābi un acetonu. No skuju koku celmiem ražoja terpentīnu un kolofoniju. 1935. gadā saražoja 2930 t ziepju. Fabrika „Medfro” ražoja galvenokārt kalcija glukonātu un sarkano streptocīdu (prontosilu).„Farmācija” ražoja morfiju, kodeīnu un kodeīna fosfātu. Dažādus biopreparātus ražoja Kleistu serumstacija.
Abstract in English In 1935 Latvia produced 13192 t of cellulose as well as 27447 t of paper of which 2662 t of cellulose and 9752 t of paper were exported. In 1935 paper was produced by 9 enterprises with 2148 of employed. The value of the production was 12.238 mil Lats. In 1940 there were about 400 employed in the production of safety matches. The largest enterprises were “Vulkāns” in Liepāja (167 workers) and “Vezuvs” in Riga (69 workers). In 1940 the amount production of safety matches was 94600 standard boxes (one standard box contained 1000 packages of safety matches). The factory of dry distillation of wood produced methyl alcohol, vinegar acid and acetone. Turpentine and colophony were produced from the stumps of coniferous trees. In 1935 Latvia produced 2930 t of soap. The factory “Medfro” produced mostly calcium gluconate and red streptocide (prontosile). “Farmacija” produced morphium, codeine and codeine phosphate. The Serum station in Kleisti produced various biological preparations.
Reference Grosvalds, I., Alksnis, U., Meirovics, I. Production of Cellulose, Paper, Soap and Drugs in Latvia (1918-1944). The Humanities and Social Sciences. Vol.15, 2009, pp.90-96. ISSN 1407-9291.
Full-text Full-text
ID 7349