RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Production of Alcoholiс Beverages

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Alkoholisko dzērienu, cietes un cukura ražošana Latvijā (1918-1944)
Title in English Production of Alcoholiс Beverages, Starch and Sugar in Latvia (1918-1944)
Field of research 6. Humanities and art
Sub-field of research 6.1 History and Archaeology
Authors Ilgvars Grosvalds
Uldis Alksnis
Keywords etilspirts, alus, alkoholiskie dzērieni, ciete un cukurs
Abstract Etilspirtu Latvijā ieguva no kartupeļiem, melases un labības (kviešiem un rudziem). 1938. gadā spirtu ražoja 61 uzņēmumus. Saražotā spirta daudzums bija gandrīz 12 miljoni litru. No tiem 4,55 miljonus litru izlietoja alkoholisko dzērienu ražošanai un 4,24 milj. litru kā piedevu degvielai. 1936. gadā saražoja 8,2 milj. litru alus. Cieti ražoja galvenokārt no kartupeļiem un kviešu miltiem. Daļu kartupeĜu cietes hidrolizējot pārvērta sīrupā. 1938. gadā Latvijā bija 26 kartupeļu cietes un sīrupa fabrikas, kas nodarbināja 214 strādājošos. 1938./1939. gadā Latvijas cukurfabrikas pārstrādāja 234 100 t cukurbiešu, no kurām ieguva 33 300 t cukura. Cukurfabrikas nodarbināja 1100 cilvēku.
Abstract in English In Latvia ethyl spirit was produced from potatoes, melasse and corn (wheat and rye). In 1938 alcohol was produced by 61 enterprises with the amount of production reaching up to 12 million litres, of which 4.55 million. litres were used in the production of alcoholic beverages and 4.25 million litres as an additive to fuel. The amount of beer produced in 1936 was 8.2 million litres. Starch was produced from potatoes and wheat flour. Part of potato starch was hydrolyzed and turned into syrup. In 1938 Latvia had 26 factories of potato starch and syrup, which employed 214 workers. In 1938/39 Latvian sugar factories processed 234 100 t of sugar beet producing 33 300 t of sugar. The number of the employed in sugar factories was 1100.
Reference Grosvalds, I., Alksnis, U. Production of Alcoholiс Beverages, Starch and Sugar in Latvia (1918-1944) . The Humanities and Social Sciences. Vol.15, 2009, pp.97-105. ISSN 1407-9291.
Full-text Full-text
ID 7350